Bulletins

Partners Bedrijven Contact
 • Jaarverslag 2021

  De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2021 is op donderdag 17 maart 2022 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.


  De omzet vertoonde in 2021 een sterke stijging t.o.v. 2020. De totale omzetwaarde steeg van SRD 233.383 in 2020 naar maar liefst SRD 1.181.626; dit is een stijging van 406%.

  Het jaar 2021 was door sterke omzetten van Assuria, DSB en Hakrinbank een goed jaar.

  In het verslagjaar werden 24.508 stuks aandelen verhandeld tegenover 6.917 in 2020; een stijging van 254%.

  De beursindex steeg van 9.578 ultimo 2020 naar 9.765 aan het eind van het verslagjaar; een stijging van 2% bij een inflatie van 60.6%. De minimale stijging kwam met name door een stijging van de koersen van respectievelijk Brouwerij, CIC en Assuria.

  Zoals in voorgaande jaren werd er in 2021 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een beurszitting gehouden. Op 4 beursdagen kwamen er geen transacties tot stand in vergelijking met 9 in 2020.

  Met een omzet van SRD 931.072 is Assuria het effect met de grootste omzet van de beurs. Hakrinbank was tweede met een omzet van SRD 116.760.

  Klik hier om het jaarverslag 2021 te downloaden.

  Lees meer
 • Open Order Book 3 Januari 2019 (597)

  Beste Investeerder,

   

  Dit is een nieuwe service van de SSX. Wij hopen dat u hiermee beter op de hoogte komt van met name openstaande verkoop en koop orders.

  Indien u belangstelling heeft, kunt u in contact treden met Uw broker, zie ook advertenties op deze website.

   

  De opname in de lijst is geen garantie dat de order nog openstaat bij de broker of dat u in staat zult zijn om de order om te zetten in een transactie.

  Dit laatste is omdat er meerdere bieders aan vragers kunnen zijn. Wij hopen deze lijst enkele dagen na elke beurszitting te kunnen publiceren.

  Heeft u feedback, laat u het dan weten via onze contact tab.

  orderbook597.pdf

  Lees meer