Nieuws

Jaarverslag 2018

De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2018 is op donderdag 28 maart 2019 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.


De omzet vertoonde in 2018 een sterke stijging t.o.v. 2017. De stijging betreft zowel de omzet in SRD als het aantal verhandelde waardepapieren. De totale omzetwaarde steeg van SRD 1.337.095 in 2017 naar maar liefst SRD 2.807.550; dit is een stijging van 110%.

Het jaar 2018 was door sterke omzetten van de Staatsolie obligaties een goed jaar.

In het verslagjaar werden 8.021 stuks aandelen en obligaties verhandeld tegenover 5.821 in 2017; een stijging van 38%.

De beursindex steeg van 9.531 ultimo 2017 naar 9.625 aan het eind van het verslagjaar; een stijging van 1% bij een inflatie van 5%. De minimale stijging kwam met name door een stijging van de koersen van respectievelijk Brouwerij en VSH United, dit effect werd nagenoeg teniet werd gedaan door een daling van de koersen van DSB en Assuria.

Zoals in voorgaande jaren werd er in 2018 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een beurszitting gehouden. Op 2 beursdagen kwamen er geen transacties tot stand in vergelijking met 4 in 2017.

Met een omzet van SRD 2,5 miljoen is Staatsolie het effect met de grootste omzet van de beurs geworden. Het aandeel Assuria was tweede met een omzet van SRD 200.315.

Klik hier om het jaarverslag 2018 te downloaden.