Nieuws

Jaarverslag 2019

De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2019 is op donderdag 20 februari 2020 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.


De omzet vertoonde in 2019 een sterke daling t.o.v. 2018. De totale omzetwaarde daalde van SRD 2.807.550 in 2018 naar maar liefst SRD 397.797; dit is een daling van 86%.

De sterke daling kwam overwegend door een sterke terugval in de handel van Staatsolie obligaties. In 2019 werden er voor SRD 101.516 verhandeld t.o.v. SRD 2.483.770 in 2018.

In het verslagjaar werden 8.586 stuks aandelen en obligaties verhandeld tegenover 8.021 in 2018; een stijging van 7%.

De beursindex daalde van 9.625 ultimo 2018 naar 9.207 aan het eind van het verslagjaar; een daling van 4%  bij een inflatie van 4%. De daling kwam met name door een daling van de koers van Assuria.

Zoals in voorgaande jaren werd er in 2019 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een beurszitting gehouden. Op 3 beursdagen kwamen er geen transacties tot stand in vergelijking met 2 in 2018.

Met een omzet van SRD 143.400 is Brouwerij het effect met de grootste omzet van de beurs geworden. De Staatsolie obligatie was tweede met een omzet van SRD 101.516.

Klik hier om het jaarverslag 2019 te downloaden.