Nieuws

Jaarverslag 2023

De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2023 is op donderdag 30 mei 2024 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.


De omzet vertoonde in 2023 een daling t.o.v. 2022.De totale omzetwaarde daalde van SRD 1.199.134 in 2022 naar maar liefst SRD 666.085; dit is een daling van 44%.

Het jaar 2023 was door de minder sterke omzetten van Assuria, DSB, Hakrinbank en Self Reliance een minder goed jaar.

In het verslagjaar werden 11.501 stuks aandelen verhandeld tegenover 23.807 in 2022; een daling van 52%.

De beursindex steeg van 10.413 ultimo 2022 naar 21.720 aan het eind van het verslagjaar; een stijging van 109% bij een inflatie van 33.2%. De stijging kwam met name door een stijging van de koersen van respectievelijk Brouwerij, CIC, DSB, Torarica, Varossieau, VSH Foods, VSH United en Assuria.

Zoals in voorgaande jaren werd er in 2023 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een online beurszitting gehouden. Op 8 beursdagen kwamen er geen transacties tot stand in vergelijking met 7 in 2022.

Met een omzet van SRD 303.260 is CIC het effect met de grootste omzet van de beurs. Hakrinbank was tweede met een omzet van SRD 293.165.

Klik hier om het jaarverslag 2023 te downloaden.